Gravtest och Gravidtest – Olika namn på Graviditetstest!

Ni har säkert hört orden Gravtest, Gravidtest och Graviditetstest. Faktum är att de betyder exakt samma sak – d.v.s. ett test som talar om för dig om du är gravid eller inte. Hur det ser ut och hur pass användarvänligt det är eller hur resultaten visar sig, skiljer från test till test. Mer om detta förklaras nedan.

Gravtest

Ett gravtest är ett graviditetstest som reagerar på ett hormon som kallas hCG. Detta hormon utsöndras i samband med att en kvinna blir befruktad, och enbart då. Gravtest är ett vanligt namn och finns att läsa på olika ställen på internet, t.ex. vårdguiden.

Gravidtest

Ett gravidtest är helt enkelt bara ett annat namn på Gravtest eller Graviditetstest och fungerar exakt på samma sätt. Testet reagerar fortfarande på hCG och berättar för dig om du är gravid eller inte. Gravidtest är också ett vanligt namn på ett graviditetstest och du kan läsa mer om gravidtest här.

Nedan följer ett typexempel på hur ett graviditetstest kan se ut (taget från Graviditetskollen).